МЕНЮ

Новини

Предстоящи семинари за обучение през месец април 2024г.

01.04.2024

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2024 Г.


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви представим предстоящите обучения в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през месец април 2024 г. в които можете да вземете участие онлайн или присъствено:

 

1.    Дата на провеждане: 01.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Актуални проблеми на заповедното производство във връзка и с измененията от 2023 (Нов - ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 01.07.2024 г.)“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова – адвокат от САК


2.    Дата на провеждане: 02.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники“ – I част

Лектор: адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


3.    Дата на провеждане: 03.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Подобряване на комуникативните умения и усъвършенстване на медиационните техники“ – II част

Лектор: адвокат Десислава Монева – медиатор в ЦСМ към СРС и СГС

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


4.    Дата на провеждане: 10.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на доказването“ – I част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК


5.    Дата на провеждане: 11.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Административноправна защита на правото на собственост по Закона за устройство на територията“ – I част

Лектор: адвокат Валентина Бакалова


6.    Дата на провеждане: 12.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Административноправна защита на правото на собственост по Закона за устройство на територията“ – II част

Лектор: адвокат Валентина Бакалова


7.    Дата на провеждане: 12.04.2024 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – III част

Лектор: Джоел Брайънт, Държавен департамент, САЩ

Семинарът ще се проведе на английски език и само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


8.    Дата на провеждане: 17.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Проблеми на доказването в гражданския процес. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на доказването“ – II част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК


9.    Дата на провеждане: 18.04.2024 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Определяне на размера на неимуществените вреди по справедливост в актуалната практика на Върховния касационен съд“

Лектор: проф. д.н. Стоян Ставру – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


10. Дата на провеждане: 26.04.2024 г. от 16:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: Курс по юридически английски език и специфични умения за адвокати (на английски език) – IV част

Лектор: Джоел Брайънт, Държавен департамент, САЩ

Семинарът ще се проведе на английски език и само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА


11. Дата на провеждане: 30.04.2024 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: „Права на добросъвестния и недобросъвестния владелец по отношение на необходими разноски, подобрения, плодове, ползване на вещта, придобиване по давност”

Лектор: доц. д-р Венцислав Л. Петров – адвокат от САК

Семинарът ще се проведе само в присъствен формат в зала 3 на ЦОА