МЕНЮ

Библиотека

А 50 2012 Алеко Константинов като адвокат
Заяви книгата
А 56 2011 Алманах на Юридическия факултет при Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" 1991-2011 : 20 години Юридически факултет
Заяви книгата
Е 67 2004 Енциклопедичен справочник по съдебна медицина Автор: Раданов, Стойчо
Заяви книгата
З - 11 2017 За истината, справедливостта и морала в живота и в правото Автор: Антов, Николай
Заяви книгата
З - 41 2021 Закон соудный людьмъ : Правно-ист. и правноаналит. проучвания Автор: Ганев, Венелин
Заяви книгата
И 81 2020 Йордан Минчев - мисия адвокат : 64 години във Великотърновската адвокатура Автор: Минчев, Йордан
Заяви книгата
Л 27 2002 Латински речник на юридически термини и сентенции
Заяви книгата
М 45 2018 Медицинският деликт : изследване на съдебната практика (2007-2017) Автор: Шаркова, Мария
Заяви книгата
М 45 2016 Медицинско право Автор: Зиновиева, Дарина
Заяви книгата
М 45 2021 Медиацията в брачните отношения Автор: Раданова, Юлия
Заяви книгата
М 74 2013 Михаил Андреев. Избрани трудове
Заяви книгата
Н 32 2017 Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев : сборник доклади
Заяви книгата
Н 32 2017 Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи" : сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра "Теория и история на държавата и правото" и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", проведена в София на 15 май 2017 г.
Заяви книгата
П 64 1993 Подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса на труда Т. 2
Заяви книгата
С 77 2011 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев : сборник статии
Заяви книгата
У 96 2014 Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.02-16.04.1879г Автор: Палангурски, Милко
Заяви книгата
Ю 12 2003 Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер
Заяви книгата