Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протоколи

  • Решения АК / 2021
  • Решения АК / 2020
  • Решения АК / 2019
  • Решения АК / 2018
  • Решения АК / 2017
  • Решения АК / 2016
  • Решения АК / 2015
  • Решения АК / 2014
  • Решения АК / 2013
  • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол №9 / 20.10.2021 г.

Виж повече

Протокол №8 / 20.09.2021 г.

Виж повече

Протокол №7 / 14.07.2021 г.

Виж повече

Протокол №6 / 17.06.2021 г.

Виж повече

Протокол №5 / 20.05.2021 г.

Виж повече

Протокол №4 / 22.04.2021 г.

Виж повече

Протокол №3 / 16.03.2021 г.

Виж повече

Протокол №2 / 17.02.2021 г.

Виж повече

Протокол №1 / 19.01.2021 г.

Виж повече

Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com