МЕНЮ

Административно право

Административно право е отрасъл в правото, който урежда специфичните отношения между правни субекти, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на изпълнителната дейност на държавните органи, или регулира обществените отношения в сферата на държавното управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури.

Адвокати

практикуващи Административно право
адв. Ангел Панчев Ангелов Административно право
 • 0887851888
 • angelpanchev79@abv.bg
 • Хасково
 • бул. България 150, ет. 3, офис 305
адв. Цветелина Атанасова Атанасова Административно право
 • 0889634865
 • cvetelina_aa@abv.bg
 • Свиленград
 • ул. Георги Скрижовски 1, ет. 1, офис 13
адв. Росица Петкова Атанасова Административно право
 • 0888976103
 • rosica.at71@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат 8, ет. 3, офис 16
адв. Таня Петрова Ванкова Административно право
 • 0887550758
 • taniavankova@hotmail.com
 • Хасково
 • ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5
адв. Атанас Лазаров Велев Административно право
 • 0878471547
 • velev.a.l@abv.bg
 • Хасково
 • пл. Свобода 2 А, офис 7
адв. Георги Живков Великов Административно право
 • 0885671871
 • georgivelikovsvgr@gmail.com
 • Свиленград
 • ул. Георги Скрижовски 1
адв. Румен Ангелов Георгиев Административно право
 • 0878632203
 • ru_georgiev@abv.bg
 • Хасково
 • бул. Освобождение 10, ет. 3
адв. Гергана Димова Георгиева Административно право
 • 0888609175
 • georgieva_g@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Васил Друмев 16 , офис 7
адв. Меглена Хари Гунчева Административно право
 • 0888572244
 • meglenaguncheva@gmail.com
 • Хасково
 • бул. България 142, вх. А, ет. 1
адв. Теодора Георгиева Данова Административно право
 • 0876087711
 • tgd11@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Сливница 22, Вх. А, Ет. 1, Ап. 2
адв. Георги Владимиров Димитров Административно право
 • 0879378039
 • jorkich@yahoo.com
 • Хасково
 • ул. Велико Търново 12
адв. Владимир Георгиев Димитров Административно право
 • 0888528614
 • vladodimitrov.ha@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Велико Търново 12
адв. Ива Стойчева Димитрова Административно право
 • 0878680112
 • iva_stoicheva86@abv.bg
 • Димитровград
 • ул. Цар Борис І 5, офис 1
адв. Диляна Желязкова Димова Административно право
 • 0877746741
 • advokat.ddimova@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Преслав 31, ет. 3, офис 12
адв. Добромир Костов Добчев Административно право
 • 0899397936
 • dobromir.k.d@abv.bg
 • Димитровград
 • ул. Простор , бл. 10, вх. А, ап. 1
адв. Станислав Михов Желев Административно право
 • 0898413712
 • mihovi@abv.bg
 • Харманли
 • ул. Петко Каравелов 7
адв. Веска Георгиева Запрянова Административно право
 • 0888925020
 • veska_zaprianova@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Велико Търново 12
адв. Надежда Валентинова Зарева-Ванчева Административно право
 • 0885827543
 • nadezhda.zareva@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Преслав 24, ет. 3, кантора 7
адв. Станислав Иванов Иванов Административно право
 • 0899161171
 • stanbe@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Добруджа 4, ет. 1, ап. 1
адв. Диана Динкова Инджова Административно право
 • 0885250466
 • dianaindzhova@gmail.com
 • Димитровград
 • бул. Георги Сава Раковски 16 -Б, ет. 2
адв. Кирил Христозов Керанов Административно право
 • 0887497208
 • advkeranov@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Васил Друмев 16 , офис 7
адв. Константин Атанасов Костадинов Административно право
 • 0888875062
 • kkostadinov.lawoffice@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат 8, ет. 3, офис 13
адв. Гергана Стефанова Кръстева Административно право
 • 0878529895
 • gergana_stefanova_krasteva@abv.bg
 • Димитровград
 • ул. Цар Симеон, бл. 6, вх. Б, ап. 2
адв. Васил Христов Лазов Административно право
 • 0888952453
 • advlazov064@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 20, ст. 4
адв. Любомир Гочев Лозков Административно право
 • 0898747263
 • adv.lubo.gochev@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Преслав 24, ет. 3, офис 3
адв. Люба Стефанова Манолова Административно право
 • 0878883123
 • lmanolova@hotmail.com
 • Любимец
 • ул. Църковна 27
адв. Станислав Петров Михалев Административно право
 • 0878911877
 • smixalev@gmail.com
 • Свиленград
 • ул. Трети март 18
адв. Калин Александров Найденов Административно право
 • 0887089023
 • knaydenov@avista-bg.net
 • Хасково
 • бул. Раковски 16А, офис 2
адв. Ангел Недев Недев Административно право
 • 0899106529
 • anned@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Преслав 24, ет. 3, офис 9
адв. Димитър Кирилов Николов Административно право
 • 0889655857
 • n_dimiter@abv.bg
 • Хасково
 • ул. В. Друмев 13, ет. 4, ап. 5
адв. Велина Огнянова Николова-Великова Административно право
 • 0888669716
 • velina.velikova@abv.bg
 • Димитровград
 • бул. Димитър Благоев 3
адв. Георги Панайотов Панайотов Административно право
 • 0889711744
 • adv.panayotov@gmail.com
 • Димитровград
 • ул. Георги Сава Раковски, бл. 16, вх. Б, ет. 2, ап. 4
адв. Иван Петков Педев Административно право
 • 0877892617
 • pedev_1956@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Отец Паисий 14, ет. 2
адв. Милена Миткова Петкова Административно право
 • 0887390365
 • milena5kova@yahoo.com
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат 8, ет. 4, офис 21
адв. Христина Димова Петрова Административно право
 • 0888656324
 • titapetrova@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат 8
адв. Антон Александров Попов Административно право
 • 0889895606
 • popov_ant@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Враня 2
адв. Еркант Али Раиф Административно право
 • 0878361881
 • earaif@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Янтра 3
адв. Константин Димитров Райков Административно право
 • 0888774932
 • advraykov@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат №8
адв. Красимир Петров Саров Административно право
 • 0888989886
 • krasimir_sarov@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Преслав 31, ет. 1, офис 2
адв. Пантелей Петров Семерджиев Административно право
 • 0896624496
 • petrovpanteley@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Сан Стефано 30, вх. А, ет. 1, ап. 2
адв. Силвия Иванова Стаматова Административно право
 • 0887333676
 • s_stamatova@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Околовръстно шосе, ет. 3 в сградата на фирма Монолит АД
адв. Таня Костадинова Стойнова-Милс Административно право
 • 0888456678
 • t.stoynova@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Васил Друмев 16 , офис 7
адв. Невена Иванова Ташева Административно право
 • 0892483966
 • tasheva@mail.bg
 • Хасково
 • ул. Хан Кубрат 8
адв. Снежа Веселинова Трендафилова Административно право
 • 0888302208
 • trendafilova_sn@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Найчо Цанов 8
адв. Деница Розалинова Трендафилова Административно право
 • 0885294239
 • dtrendafilova@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Преслав 28, вх.1, ет. 3, офис 16
адв. Славчо Стоянов Харалампиев Административно право
 • 0889440677
 • proconsults@abv.bg
 • Хасково
 • ул. Отец Паисий 14, ет.2
адв. Евгени Тенчев Христов Административно право
 • 0888478385
 • tenchev.evgeni@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Васил Друмев 13, ет. 5, ап. 8
адв. Велин Янчев Христов Административно право
 • 0887302277
 • velinhristov6615@abv.bg
 • Свиленград
 • ул. Рила 7, ет. 1
адв. Моника Тенчева Христова Административно право
 • 0889431956
 • hristowa.m@gmail.com
 • Хасково
 • ул. Добруджа 10, вх. Б, ет. 2, офис 23
адв. Нели Мавродиева Христозова Административно право
 • 0899889175
 • neli.hristozowa@gmail.com
 • Харманли
 • бул. Македония 2
адв. Таня Владкова Чалъкова Административно право
 • 0878802179
 • collegien@hotmail.com
 • Хасково
 • ул. Преслав 24, ет. 3, офис 11
адв. Галина Димитрова Чингарова Административно право
 • 0888248486
 • gchingarova@abv.bg
 • Димитровград
 • бул. Г. С. Раковски 16 , ет. 2, офис 16
адв. Щерю Христов Щерев Административно право
 • 0888393607
 • sht_shterev@abv.bg
 • Свиленград
 • ул. 6-ти Септември 14
адв. Кристиян Живков Якимов Административно право
 • 0888803105
 • k_yakimov@mail.bg
 • Хасково
 • ул. 6 - ти септември 9
адв. Добромир Коев Якимов Административно право
 • 0888726336
 • diks73@abv.bg
 • Димитровград
 • бул. Г. С. Раковски 16, етаж 2, офис 16